15 Şubat 2014 Cumartesi

AKTARMADA NELER YAPILIR ?

Çatıda ki mevcut olan kiremit ve omuz mahyaları komple sökülür. İçlerinde kırık, çatlak ve yıpranmış olanları yenileri ile değiştirildikten sonra çatı üzerinde balyalar halinde istiflenir. Sökülen kiremitlerden sonra ortaya çıkan kiremit altı tahtalarının eksik olanları tamamlanır, çürümeye yüz tutmuş ve kırılmış olanları yenileriyle değiştirilir. Eksik çivili olanlar yeniden çivilenir. Çatı yüzeyi her türlü toz, kir ve atıklardan süpürülerek temizlenir. Yağmur sularının tahliyesinde kullanılan dereler ve iniş boruları pvc malzemeden oluşuyor ise bunlar sökülüp yerlerine köşeli olan kaliteli ve markalı pvc yağmur dereleri montajlanır İniş tahliye boruları ise duruma göre 70’lik veya 100’lük pvc borular ile değiştirilir. Yağmur sularının tahliyesinde kullanılan dereler gizli dere diye tabir edilen betonarme derelerden oluşuyor ise bunlar 9.cu maddede ki alüminyum folyolu membran ile her türlü su sızıntılarına karşı izolasyon yapılır. Temizlenen çatı yüzeyine alt kısmı zift kaplı muşambalı, üstü ise ( jütlü ) sentetik çuval örgü deseni ile kaplı çuvallı kiremit altı muşambası diye tabir ettiğimiz 1 metre eninde 20 metre uzunluğunda olan kiremit altı muşambasını oluk hizalarına paralel şekilde hizalayıp ve birbiri üzerine onar santimetre binecek şekilde ayarladıktan sonra çiviler ile çayı yüzeyine çakılır. Bu muşambanın özelliği olası kiremit kırılmalarında, suyun ahşap döşemeye ve tavan arasına sızmasını önlemektir.. Kiremit altı muşambası serilen çatı yüzeyine daha önceden balyalar halinde istiflediğimiz kiremitler yeniden döşenir. Bu işlem sırasında gizli yağmur dereleri veya pvc yağmur dereleri hizasındaki ilk sıra kiremitler ile gerekli görülen bölümlerdeki kiremitler kaymaları önlemek amacıyla ince inşaat teli ile bağlanıp çivilenir. Çatının semer bölümlerinde bulunan omuz mahyaları harçlanırken, hazırlanan harcın içerisine kırmızı renkli toz boya karıştırılarak çatıdaki kiremitlere uygun görüntü bütünlüğü sağlanır. Çatıda mevcut olan bacaların kenarları, çatıya çıkış kapağının kenarları ve üzeri, varsa asansör kulesinin ve merdiven boşluğunun duvar diplerinin kenarları ile yıpranmış olan üst beton yüzeyleri, su yalıtım membranı diye tabir ettiğimiz alüminyum folyolu izolasyon malzemelesi ile her türlü su sızıntılarına karşı izolasyon yapılır. Bu ürünler yırtılma yapmayan, esneyebilen ve üzerinde bulunan alüminyum folyo sayesinde her türlü iklim farklılıklarına uzun süre etkilenmeden dayanabilen su yalıtım malzemesidir. Mevcut durumdaki bacalar, asansör kulesi ve merdiven boşluğunun dış duvarları çatıya ve binaya uyumlu bir renk ile boyanır. Çalışma alanlarımızdan oluşan her türlü moloz atığı çuvallanarak aşağıya indirilir ve nakliyesi tarafımızdan yapılır.

Çatı Tamirinde Dikkat Edilmesi Gerekenler...

Geçen yıllar, hava koşulları ve yağış nedeniyle yıpranan, su sızdıran çatıların tamir edilmesi gerekebilir. Tamir edilmeyen çatılardan akan sular, evlerin duvarlarına zarar verir, binanın hasar görmesine, nem ve rutubete sebep olur.

Çatı tamiri ankara yapılırken güvenlik önlemleri ihmal edilmemelidir. Bunun için emniyet halatlarıyla güvenliği sağlayabilirsiniz.

Güneşli bir günde çatı tamamen kuru iken yapılacak çatı tamiri sırasında kauçuk tabanlı ayakkabılar giymek ve elektrik kablolarının ya da hatlarının konumuna dikkat etmek gereklidir.

Su sızıntılarına sebep olan çatlakların ve kalkma, kırık, yırtık gibi hasarların tamiri iyi yapılmadığında ilerleyen dönemde yeniden tamir ya da değişiklik gerekeceği için çatı tamirinde maliyet artacaktır. Bu nedenle tamir işleminde her yapım aşamasına dikkat edilmeli ve en sonunda da çatının sızdırmazlığı kontrol edilmelidir.

Şiddetli rüzgar, fırtına, dolu, yağmur ve kar gibi hava koşullarında zarar görmemesi için çatı tamirinde kullanılan malzemelerin kaliteli ve dayanıklı olmasına özen gösterilmelidir. Çatı tahtaları ve osb gibi malzemelerle çatının dayanıklılığı artırılmalıdır. Çatı kaplama izolasyon malzemeleri de belli kalınlıkta olmalıdır.

Çatı oluklarında bulunan küçük delikler membran ile kapatılmalı, tamiri yapılamayacak durumda ise oluklar yenisiyle değiştirilmelidir.

Çatının ana yapısındaki tamir edilemeyecek durumda olan hasarlar durumunda en doğru yöntem, çatıyı tamamen değiştirmek olacaktır.

Rüzgar gibi kötü hava koşullarına karşı dayanıklı olup, kalkma ve uçma yapmayan shingle ve kiremit gibi çatı örtüleri, tamir tekniklerine uygun olarak yapılmalıdır. Değişik renk ve modelde sunulan shingle, kiremit ve diğer çatı örtülerine göre daha hafif ancak daha estetik ve dekoratif görüntü sağlamaktadır.

Çatı tamiri yapılacak mekan, bulunduğu il ve ilçe belediyesinin tarihi, turistik amaç taşıyan yapılarından olması halinde belediyeden izin alınması gerekebilir. Bu nedenle çatı tamiri yapılmadan önce ilgili yerlerden bilgi alınmalı ve izne tabi olunduğu anlaşılırsa belediyenin isteyeceği belgeler hazırlanmalıdır.